Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlingerne. 

Referat af generalforsamlingen for 2018
Referat af generalforsamlingen for 2017
Referat af generalforsamlingen for 2016 

Referat af generalforsamlingen for 2015 i PDF

Referat af generalforsamlingen for 2014 i PDF

Referat af generalforsamlingen for 2013 i PDF

Referat af generalforsamlingen for 2012 i PDF
Skævinge Vandværk 
Lindebjergvej 4, 3320 Skævinge

CVR 33564147

Email: skaevingevand@mail.com

Formand Hans Hansen, tlf. 20 12 80 33

Næstfm. Henrik Rasmussen tlf. 21 28 93 16

Yderligere kontaktoplysninger findes under Vandværket, Kontakt eller under Bestyrelsen