Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlingerne. 

Referat af generalforsamlingen for 2019
Referat af generalforsamlingen for 2018

 

Referat af generalforsamlingen for 2017
Referat af generalforsamlingen for 2016 
 
Referat af generalforsamlingen for 2015 i PDF
 
Referat af generalforsamlingen for 2014 i PDF
 
Referat af generalforsamlingen for 2013 i PDF
 
Referat af generalforsamlingen for 2012 i PDF
 
 

 

 

Skævinge Vandværk 
Lindebjergvej 4, 3320 Skævinge

CVR 33564147

Email: skaevingevand@mail.com

Formand Hans Hansen, tlf. 20 12 80 33

Næstfm. Henrik Rasmussen tlf. 21 28 93 16

Yderligere kontaktoplysninger findes under Vandværket, Kontakt eller under Bestyrelsen