Vandanalyse af vandet fra Skævinge Vandværk

Skævinge  Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Skævinge Vandværk's vand er 17

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her
 

 Dato Prøve   Analyse i PDF
 22.03.2021  Hos forbruger PDF
 13.07.2021  Afgang værk PDF
 11.05.2015  Boring PDF
 13.12.2017  Pesticid-analyse         PDF
     

 

Skævinge Vandværk 
Lindebjergvej 4, 3320 Skævinge

CVR 33564147

Email: skaevingevand@mail.com

Formand Hans Hansen, tlf. 20 12 80 33

Næstfm. Henrik Rasmussen tlf. 21 28 93 16

Yderligere kontaktoplysninger findes under Vandværket, Kontakt eller under Bestyrelsen