Takstbladet for 2021

Takstblad 2021
Link til Takstblad i ​pdf


Prisen for 1 m3 vand, (for private) inkl. moms, er i 2021 sammensat således:

 

 • Skævinge Vandværk                           kr.                             6,25

  Vandskat Staten                                   kr.                            7,96

  Vandafledningsafgift til

  Hillerød Forsyning                               kr.                            53,13

   

  Samlet vandpris                                   kr.                            67,34

Skævinge Vandværk 
Lindebjergvej 4, 3320 Skævinge

CVR 33564147

Email: skaevingevand@mail.com

Formand Hans Hansen, tlf. 20 12 80 33

Næstfm. Henrik Rasmussen tlf. 21 28 93 16

Yderligere kontaktoplysninger findes under Vandværket, Kontakt eller under Bestyrelsen