Takstblad 2020

Takstblad 2020
Link til Takstblad i ​pdf


Prisen for 1 m3 vand, (for private) inkl. moms, er i 2020 sammensat således:

 

 

Skævinge Vandværk 6,25 kr.

Vandskat Staten 7,97 kr.

Vandafledn. Hill. Kommune 44,88       kr.

Din betaling pr. m3.                    59,10 kr.

Skævinge Vandværk 
Lindebjergvej 4, 3320 Skævinge

CVR 33564147

Email: skaevingevand@mail.com

Formand Hans Hansen, tlf. 20 12 80 33

Næstfm. Henrik Rasmussen tlf. 21 28 93 16

Yderligere kontaktoplysninger findes under Vandværket, Kontakt eller under Bestyrelsen