Skævinge Vandværk forsyner 1020 forbrugere med rent drikkevand. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. 

Vandværket udpumper ca. 134.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed
Drikkevandet Skævinge Vandværk er hårdt vand, det vil sige ca.  17  dH.


Skævinge Vandværk 
Lindebjergvej 4, 3320 Skævinge

CVR 33564147

Email: skaevingevand@mail.com

Formand Hans Hansen, tlf. 20 12 80 33

Næstfm. Henrik Rasmussen tlf. 21 28 93 16

Yderligere kontaktoplysninger findes under Vandværket, Kontakt eller under Bestyrelsen