Formand:

Hans Hansen
Kildehøjvej 34
3310 Ølsted

tlf. 20 12 80 33


Næstformand:

Henrik Rasmussen
Meløsevej 35
3320 Skævinge

tlf. 21 28 93 16


Kasserer:

Kurt Fog Pedersen
Lindebjergvej 4
3320 Skævinge

tlf. 21 83 90 94


Bestyrelsesmedlemmer:

Michael Sindberg
Torpegårdsvej 8A
3320 Skævinge

tlf. 40 77 89 77


Frank Jensen
Østervej 11
3320 Skævinge

tlf. 21 83 90 45


Suppleant:

Mogens Bay
Hovedgaden 56 B
3320 Skævinge

tlf. 40 46 01 57

Skævinge Vandværk 
Lindebjergvej 4, 3320 Skævinge

CVR 33564147

Email: skaevingevand@mail.com

Formand Hans Hansen, tlf. 20 12 80 33

Næstfm. Henrik Rasmussen tlf. 21 28 93 16

Yderligere kontaktoplysninger findes under Vandværket, Kontakt eller under Bestyrelsen